Çok bilmek ve çok düşünmek arasındaki fark nedir? Çok bilmek mi yoksa çok düşünmek mi filozofluktur? İnsanlar filozofluğu bilgelikle karıştırabilirler. Ki ” çok okursam filozof olabilir miyim? ” sorusu bunun bir kanıtıdır. Bu durumda aklımız da bir kaç soru oluşabilir. Madem çok okuyan, çok bilen bilge ise filozof nedir?

 Filozof nedir?

Filozof kelimesi felsefeyle uğraşan ve felsefe biliminin gelişmesinde katkıları olan, felsefede çığır açan kimse, düşünür anlamına gelir. Bu durumda sadece okumak, anlamak yeterli değildir. Çok bilgili olsanız bile, bu filozof olmanızda yeterli değildir. Çok okuyup felsefeyi anlayabilirsiniz mesela ancak kendinizce doğaya, oluşumlara ve felsefenin birçok sorusuna cevap vermeden bir filozof olamazsınız.

 Nasıl filozof olunur?

Filozof olmak bir şeyi bilmekten çok sorgulamak, sorgulanan şeylere cevap bulmaya çalışmak ve bulunan cevaplarla

Çok Okursam Filozof Olabilir Miyim?yeni sorular üretmek ile ilgili bir şeydir. Filozof olmak için öncelikle felsefe bilimiyle ilgilenmeniz gerekir. Ve hatta felsefe bilimini tamamen benimsemeniz, özümlemeniz bu dalda uzmanlaşmanız gereklidir.

Peki, çok okumanın filozof olmaya bir katkısı yok mudur? Elbette ki çok okumak filozof olmak için gereklidir. Ancak ana etmen soru sorabilmek, felsefi düşünebilmek, ön yargılardan uzak durarak kendini felsefeye adayabilmektir. Mesela, bir soru hakkında birçok düşünürün farklı yorumu vardır yine de bu yorumları okuyup anlamak sizi filozof yapmaz. O soruya yeni bir cevap aramak sizi filozof yapar. Amacınız bir düşünceyi gerekçelerle açıklayarak yeni sorulara yol açmaktır.

Filozof olmadan önce bilinmesi gereken 6 şey :

1- Filozofların ön yargıları yoktur.

2-Filozoflar her şeyi sorgularlar buna kendi yaratıcıları ve varlıkları dâhil.

3-Felsefi düşünürler.

4-Felsefeyi geliştirmek adına uğraşırlar.

5-Bir inanca, bir bilgiye, bir varlığa körü körüne bağlanmazlar.

6-Çok okurlar ancak okuduklarının bile gerçekliğini sorgularlar.

Çok Okursam Filozof Olabilir Miyim?