Endüstri alanında daha önceden kullanılmış, işlenmiş veya tüketilmiş malzemelerin artık kullanılmayan, işlenemeyen veya tüketilemeyen arta kalmış parçalarına denir. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen endüstriyel atıklar, entegre edilerek, geri dönüşüm yoluyla piyasa tekrar kazandırılmaya çalışır.

Endüstriyel atıkları piyasaya tekrar kazandırmanın amacı, piyasa içi dönüşümü sağlayarak, insan sağlığına olumsuz etkileri en aza indirgemektir. End Endüstriyel Atık Nedirüstriyel atık teknolojik gelişmeler sonucu, kullanımı piyasalardan kaldırılan ürünler neticesinde de oluşabilir. Bu gibi durumlarda elimizde bulundurduğumuz artık iş görmeyen teknolojik artıklarımızı, geri dönüşüm yapan ve piyasaya dolaylı yoldan tekrar kazandırmayı amaçlayan firmalara satmak daha akıllıca bir karar olur.

 İnsan Sağlığına Etkileri

Endüstriyel atıkların havaya karışması halinde insan sağlığına büyük ölçüde olumsuz etkileri olacaktır. Geri dönüşüme veya entegre işleme verilmeyen endüstriyel atıklar, çevresinde pek çok zararlı bakteri sonucu hem doğayı, hem de insan sağlığını, solunum yolları veya direk etki halinde fiziksel olarak etki gösterecektir. Solunum yollarımızın tıkanması veya direk etki ile bulaşan bakteriler. Vücudumuzda kalıcı hasarlara yol açabilirler. Bu gibi bir olayla karşılaştığımızda yetkilere haber vermek iyi bir seçimdir.

 Doğaya ZararlarıEndüstriyel Atık Nedir

Doğaya atılan endüstriyel atıklar, zamanla kendi bünyelerinde barındırdıkları zararlı bakterilerin çok daha fazlasını atıldıkları yere çekebilirler. İnsan yaşamında olmasa olmaz bir etken olan oksijeni sağlayan ağaçlarımızın, topraktan alacakları mineralleri etkileyerek, dolaylı yoldan hem dünyayı, hem de insan sağlığını büyük ve kalıcı olarak olumsuz etkileyebilir.

Endüstriyel atıkların atıldığı akarsular, denizler veya okyanuslar, bu gibi yerlerde yaşayan tüm ekosistemi tehdit eder. Bu atıklardan etkilenen deniz canlıları, oradaki ekonomiyi de tehdit altına alarak insan yaşamını büyük ölçüde değiştirebilir. Doğanın kirlenmesiyle, canlı popülasyonu düşecek ve en gözde yaşam yerleri bile olsalar bu gibi yerler, artık herkesin gitmekten korktuğu yerler halini alacaktır.

Bununla ilgili çevreci toplumlar, ülke yönetimleri ve endüstriyel atıkları geri dönüştürme veya entegre etme işini yapan hali hazırda iş yerleri dört kolla kirlenmeyi önlemeyi çalışsa da, insanoğlunun tükenmez hırsı, yine yaşadığı yeri kirletmeye devam ediyor.

Endüstriyel Atık Nedir ?

Endüstriyel Atık Nedir ?” üzerine bir düşünce

  • Endüstriyel atık, fabrika atıkları insanlığa en çok zarar veren atıklardır. Evsel atıkları bir şekilde geri dönüşüme sokabilirken endüstriyel atıkların geri dönüşüm oranı çok düşüktür.Denizler nehirler akarsularımız sırf bu yüzden berrak akması gerekirken bu atıklar yüzünden renk değiştirerek akmaktadır.

Yorumlar kapalı.