Endüstriyel

M.k.e Liseleri Ne Anlama Gelir?

MKE, Makina Kimya Endüstrisi’nin kısaltmasıdır. Türk Savunma Sanayi temelli bir kurumdur. Tarihi farklı isimler ve kurumlar adı altında Osmanlı’ya (15.yy) kadar uzanmaktadır. Tarihi Kurumun kuruluşundaki ilk adım, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra kurduğu tophanelerdir. O zamanlar top asit hanesi olarak anılmaktaydı.19.yüzyılda çıkan yangınla harap olan bu top dökümhaneleri, sonradan yeniden yapılandırılarak kışlaya dönüştürülmüştür. Günümüzde ise 1950’den beri MKE Kurumu Genel Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Kurulumu Ve Gelişimi İzmir İktisat

Endüstri Ürünlerini Pazarlama Stratejileri

Endüstri Ürünleri Makineler yardımıyla, hızlı, seri, insan emeği destekli ham maddelerin mamul maddelere dönüştürmüş hallerine endüstri ürünleri denir. Bu ürünler satış için hazırdır. Gerekli paketleme, stok, sayım gibi işlemleri bitmiştir. Ulaşım dışında geriye tek kalan tüketiciye uygun bir satış yerlerinde pazarlanmasıdır. Daha fazla ürün satmak, ürünün bir takım özelliklerinin doğru sunulmasına bağlı olabilir. Burada devreye pazarlamacı denilen iş kolları girer. Uygulanan stratejilerin kalitesine ve alıcının anlayıp inanış biçimine bağlı olarak

Endüstriyel Atık Nedir

Endüstri alanında daha önceden kullanılmış, işlenmiş veya tüketilmiş malzemelerin artık kullanılmayan, işlenemeyen veya tüketilemeyen arta kalmış parçalarına denir. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen endüstriyel atıklar, entegre edilerek, geri dönüşüm yoluyla piyasa tekrar kazandırılmaya çalışır. Endüstriyel atıkları piyasaya tekrar kazandırmanın amacı, piyasa içi dönüşümü sağlayarak, insan sağlığına olumsuz etkileri en aza indirgemektir. End üstriyel atık teknolojik gelişmeler sonucu, kullanımı piyasalardan kaldırılan ürünler neticesinde de oluşabilir. Bu gibi durumlarda elimizde bulundurduğumuz artık