Endüstriyel Atık Nedir

Endüstriyel Atık Nedir ?

Endüstri alanında daha önceden kullanılmış, işlenmiş veya tüketilmiş malzemelerin artık kullanılmayan, işlenemeyen veya tüketilemeyen arta kalmış parçalarına denir. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen endüstriyel atıklar, entegre edilerek, geri dönüşüm yoluyla piyasa tekrar kazandırılmaya çalışır. Endüstriyel atıkları piyasaya tekrar kazandırmanın amacı,…