Çalışma Ortamının Düzeni Önemlidir

Çalışma ortamının uygun şartlarda düzenlenmesi verimi arttırıcı büyük bir etkendir. Çalışanların hem temiz, hem de işine uygun olarak düzenlenmiş bir iş ortamında çalışma imkanının olması işveren ve çalışan açısından büyük bir artıdır. İlk olarak bu ortamın düzenlenmesi işverenin ilk adımı olmalıdır. Sonrasında baskıcı olmayan teşvik edici, çalışanların da her konuda fikirlerinin dile getirilmesine imkan sağlayan bir düzenleme yapılmalıdır. Sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirebilen çalışanların mental olarak daha rahat işe odaklanmasını amaçlanmalıdır. İş yerinde ikramiye, prim gibi teşvik edici uygulamaların olması da, çalışanların daha özverili işlerini yapmasını ve yapılan işe daha özen göstermesini sağlayan, dolayısıyla da iş verimini arttırıcı en büyük etkenlerden bir diğeridir.

Sosyal Organizasyonlar Motive Edicidir

Bir başka önemli nokta ise sosyal ilişkiler ve bunların pekiştirilmesidir. Çalışanlarına iş ortamı dışında da vakit geçirilmesine imkan verilmesi, moral motivasyon yükseltici bir hamle olur. İş dışı organizasyonlar hem deşarj olmayı, hem de mesai arkadaşlarının birbirleri ile daha çok kaynaşarak iş ortamında diyaloglarının daha iyi olmasını sağlar. Bir başka önemli etkense adil bir işverenin olmasıdır. Çalışanlar arasında ayırım yapmayan, ama toleransında gerektiği yerlerde gösterilmesi büyük bir artıdır. Çok çalışan hiç hata yapmamış bir çalışan bir kere kurallara uygun hareket etmediğinde, bu tolerans o çalışana gösterilmelidir. İşveren tarafından kişiye heves kırıcı, hakarete varabilecek, işinden kovulmayı ima edecek söylemler olumlu bir tutum olmaz. Tabi ki herkese çok rahat olabileceği bir düşünce aşılanmaması lazım, ama yine de anlayışlı olmakla otoriter olmak arasındaki o ince çizgide dengeyi tutturmak özel bir meziyettir. Bu çalışma prensibi ile işverenin tüm işleri yolunda gideceği gibi başarı da bu tutumla doğru orantılı olarak gelir.

İşveren Olsanız Ne Gibi Çalışma Prensipleriniz Olurdu?