İlkel çağlardan günümüzün modern zamanlarına kadar insanoğlu bilinmeyene her dem ilgi göstermiş ve bilinmezin çekiciliğinden etkilenmiştir. Geleceği öngörebilme insanlar açısından sosyal bir ihtiyaç olmuş hatta kimi toplumlarda karar verme aşamasında kehanetlerden yararlanılmıştır. Savaş zamanını belirlemede veya kıtlık, hastalık gibi olguların öngörülebilmesinde kahinlere başvurulmuştur.

kahve-fal-buyu

Fal, büyü vb. inanışlar toplumu etkileyen, karar verme mekanizmasında belirleyiciliği olan bir güç olmuştur. Türk toplumunda en çok rastlanan fal türlerinden biri de kahve falıdır. Kahve falında kahve telvesindeki sembollerin yorumlanması yoluyla geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulmaktadır, bilinmezliğe dair ipuçları verilmektedir. Teknolojinin hayatımıza nüfuz etmesiyle kahve falına bakma yöntemleri değişikliğe uğramıştır. Artık insanlar geleceği bilme merakını resimli sanal kahve falı baktırarak da giderebilmektedir. İçilen kahve fincanının fotoğrafı çekilerek zaman veya mekan kısıtı olmadan fal baktırılabilmektedir.

kahve-fali-buyu-fal

Kahve içmek Türk toplumunun geleneksel ritüellerinden biridir. Arkadaş veya akraba sohbetlerinin vazgeçilmez içeceğidir aynı zamanda bir iletişim aracı haline gelmiştir. Kahvenin Türk kültürünün önemli bir parçası olması nedeniyle kahve falı en kolay ulaşılabilen fal yöntemidir. Fal baktıran kişiler arkadaş çevresinden duyduklarıyla ya da internet yoluyla fal bakan kişiye ulaşma yolunu tercih etmektedir. İnternet üzerinde paralı sanal kahve falı baktırmak mümkün olduğu gibi bu işin ücretsiz yapıldığı mecralar da bulunmaktadır.

Türk toplumunda fal alışkanlık halini almış bir davranış şekli veya kültürel bir olgu olarak kabul edilmektedir. Eski nesil geleneksel bir şekilde yüz yüze kahve falı baktırmayı yeğlerken genç nesil online kahve falı baktırmayı tercih etmektedir. Fal aynı zamanda bir kazanç kapısı haline gelmiştir. İnsanların fal için para ödemeye hazır olması fal baktırmanın gittikçe büyüyen bir sektör olmasına olanak sağlamıştır. Fal baktırmak çoğu insan için bir çeşit psikolojik terapi haline gelmiştir. Gelecekten güzel haberler duyma ihtiyacı parayla fal baktırmanın yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ticari bir olgu haline gelse de fal baktırmanın insanlar üzerindeki sosyal ve kültürel etkisi aynı biçimde devam etmektedir.

Kahve Falı, Büyü ve Fal