MKE, Makina Kimya Endüstrisi’nin kısaltmasıdır. Türk Savunma Sanayi temelli bir kurumdur. Tarihi farklı isimler ve kurumlar adı altında Osmanlı’ya (15.yy) kadar uzanmaktadır.

Tarihi

Kurumun kuruluşundaki ilk adım, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra kurduğu tophanelerdir. O zamanlar top asit hanesi olarak anılmaktaydı.19.yüzyılda çıkan yangınla harap olan bu top dökümhaneleri, sonradan yeniden yapılandırılarak kışlaya dönüştürülmüştür. Günümüzde ise 1950’den beri MKE Kurumu Genel Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

Kurulumu Ve Gelişimi

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar ile entegre silah sanayinin kurulması için çalışmalar başlamıştır. Bu fabrikalar Makina Kimya Endüstrisi’nin temelini oluşturmaktadır. Milli ekonomiye açıkça destek sağlayacağı görülen bu projeler ile destek görmüştür.

Proje Kapsamındaki Projeler

– Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri, Fişek ve Marangoz Fabrikaları (Ankara – 1924’de kuruldu)

– Pirinç Fabrikası (Kırıkkale – 1928’de kuruldu)

– Elektrik Makineleri Fabrikası (Kırıkkale – 1928’de kuruldu)

– Mühimmat Fabrikası ( Kırıkkale – 1929’da kuruldu)

– Kayaş Kapsül Fabrikası (Ankara – 1931’de kuruldu)

– Çelik Fabrikası (Kırıkkale – 1931’de kuruldu)

– Mamak Gaz Maske Fabrikası (Ankara – 19359’da kuruldu)

– Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları( Kırıkkale – 1936’da kuruldu)

Gerek geçmişte gerek şu anda ülkemize birçok açıdan fayda sağlayan bu kurum, ülkemiz açısından çok önemlidir. Savunma, endüstri alanlarıyla yetinmeyip farklı konulara fayda sağlamıştır. Ayrıca ciddi anlamda halen ülkemizdeki işsiz vatandaşlarımıza istihdam sağlamaktadır.

M.k.e Liseleri Ne Anlama Gelir?