Batıl inanışlar ve fallar çoğu toplumda kabul edilen sosyo-kültürel inanış biçimleridir. Fal baktırmak bireylerin doğaüstü ve bilinmeze olan ihtiyacı sonucu ortaya çıkmıştır. Toplumun değer sistemleri, inanışları, adetleri falın dayanak noktası olarak kabul edilmektedir. Türk toplumunda müslümanlığın kabulünden önceki dönemlerde ok, yay, çeşitli hayvan kemikleri yoluyla fal bakılmaktaydı. Zaman içerisinde tarot falı, yıldız falı, kahve falı gibi değişik fal çeşitleri ortaya çıkmıştır, Kahve falı baktırmak Türk toplumunda bilinen en eski fal yöntemlerinden biridir.

online fal bakma siteleri

İnternetin yaygınlaşmasıyla fala bakma yöntemleri değişim göstermiş, çağın gereklerine uygun hale gelmiştir. Resimle fal baktırmak modern zaman bireylerinin internet üzerinde geçirdiği sürenin artmasıyla ortaya çıkan fal metodlarından biridir. Falın algılanma biçimi kişinin bağlı olduğu sınıf yapısına göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak ‘fala inanma falsız da kalma’ inanışı geçerli olmaktadır. Falın birleştiricilik özelliği statü gözetmeksizin her sınıftan insanı aynı potada buluşturmaktadır.

online-fal-bakma-siteleri

Geleneksel fal baktırma yöntemleri geçerliliğini korusa da internet fal dünyasına yeni yöntemler kazandırmıştır. Kimileri ücretsiz fal hizmeti sunan hizmetleri tercih ederken kimileri de gerçek fal baktırmak bedava olmaz diyerek fal için para ödemeyi tercih etmektedir. Fal baktırmak için İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna gitmekten imtina etmeyenler olduğu gibi arama çubuğuna gerçek fal baktır 2015 yazarak tek tuşla oturduğu yerden fal baktırmayı tercih edenlerin olması geleneksel ve modern fal yöntemlerinin aynı zamanda varlığını sürdürmesine imkan sağlamıştır.
Falın doğuşunun insanlık tarihi kadar eski olması nedeniyle geleceğe ve bilinmeyene duyulan merakın son bulmayacağı söylenebilir. Bireylerin fala duyduğu merak hayatın anlamını çözmeye çalışma çabasının sonucudur. Bilinmeyeni öğrenme arzusu farklı metodların doğuşuna neden olmuştur. Falın gelecekten haber verdiğine inanılsa da gerçeğin bir yere kadar bilinebileceği inanışı Türk toplumunda yaygındır. Fal baktırmak yüzyıllar boyunca insanoğlu için cazibesini kaybetmemiştir ve insanlığın son bulmasına kadar varlığını sürdüreceği de rahatlıkla söylenebilir.

Online Sanal Fal Baktırma Siteleri

Online Sanal Fal Baktırma Siteleri” üzerine bir düşünce

  • hep mutluluktan paradan iyi bir gelecekten bahsediyolar kim okusa aaa beni anlatıyor der çünkü herkesin bir beklentisi vardır oda onu kullanarak insanları kandırır

Yorumlar kapalı.