Koli Etiketi

koli-etiketiKoli etiketi, adından da anlaşılacağı gibi kolilerin üzerine yapıştırılan ve üzerinde ürünün adres bilgilerinin bir barkod ile beraber bulunduğu bir etiket türüdür. Bu etiketler ağırlıklı olarak sevkiyat, nakliye, teslimat ya da stoklu olarak üretim yapan iş alanlarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu etiketlerin kullanılma amacı koli içindeki ürünün cinsi, fiyat bilgileri, nereden geldiği ve nereye gideceği bilgilerine kolaylıkla ulaşılmasını sağlamaktır. Bu kolaylık sayesinde olması muhtemel karışıklıkların önüne geçilir ve zaman kaybı sorunları yaşanmaz. Koli etiketler için kağıt bazlı etiketlerin kullanılması en doğru seçenektir.

koli etiketi

Ribonlu ya da ribonsuz olarak basımı mümkün olabilmektedir. Ancak etiketin ihtiyaç durumu ve kullanım süresi düşünülerek uygun biçimde basılması en doğrusu olmaktadır. Hızlı tüketim ürünlerini etiketlemek için kullanılacaksa termal etiket kullanmak mantıklı bir seçimken, daha uzun süre beklemesi gerekem ürünler için Kuşe etiket ya da Vellum etiket kullanmak çok daha doğru olacaktır. Çünkü termal etiketlerin yapısı gereği, doğrudan güneş ışığı, nem, sıcaklık, sıvı teması gibi dış etkenlere karşı dayanıklılığı çok zayıftır ve kolayca baskıları bozulabilmektedir. Termal etiketlerden Eco termal etiketin raf ömrü 6 ay civarında iken, lamine termal etiketin ömrü ise maksimum 1 seneye kadar çıkabilmektedir. Bu sebepten 1 sene veya daha fazla saklanması muhtemel ürünlerin etiketlenmesinde Koli etiketi olarak termal etiket kullanılması yararlı olmayacaktır. Böyle durumlarda, termal etiket yerine kuşe ya da vellum etiketlerin Koli etiketi olarak kullanılmasının daha doğru bir davranış olacağı söylenebilir.

koli-etiketi

Koli etiketlerinin genel olarak kullanılan ölçüleri 100 x 100 mm olsa da, kullanım alanı kullanım ortamı müşteri istekleri gibi pek çok özellik göz önüne alınarak, istenilen ebat ve ölçülerde üretilebilmektedir.

Lamine Termal Etiketler

Lamine (top) termal etiket, adından da anlaşılacağı gibi termal yolla (ısı yoluyla) basklı yapan etiket çeşitlerinden biridir. Kullanılan yazıcının kafa kısmındaki termalin sıvılaşması sayesesinde baskı alınmaktadır. Bu etiket direkt termal yolla baskı yapabilen barkod yazıcılar tarafıdan ribon kullanılmasına gerek duyulmaksızın basılabilmektedir. Ribon kullanılmadan barkod yazıcıdan direkt olarak baskı yapılabildiğinden termal etiketin basım maliyeti ciddi ölçüde düşmektedir. Eco termal etikete kıyasla fiyatı daha pahalı olmasına, yapışkanlık ya da ağırlık olarak herhangi bir farkı olmamasına rağmen kullanım ömrü daha uzundur. Diğer termal etiketlerde kullanım ömrü 3 ay ile 6 ay arasında değişebilmekteyken, lamine termal etiketin her iki yüzeyinde de bulunan koruyucu tabaka sayesinde kullanım ömrü 6 ay ile 9 ay civarına kadar çıkabilmektedir. Bahsedilen kullanım ömrünü dolduran etiketlerde baskı zamanla uçar ve etiket üzerinde kendiliğinden kararmalar meydana gelir. Üzerinde bulunan koruyucu tabakaya rağmen, yine de doğrudan güneş ışığı, alkol, nem, sıcaklık, yağ gibi etkenlere direkt olarak maruz bırakılmamalıdır.

lamine termal etiket

Lamine termal etiket genel olarak raf ömrü 9 ayı geçmeyen, hızlı tüketim maddelerinin etiketlenmesinde pek çok farklı yerde kullanılmaktadır. Günlük veya kısa süreli (en az 3 en fazla 6 ay arasında) kullanımlarda eco termal etiket daha çok tavsiye edilse de 6 aydan daha uzun süre raf ömrü olan ürünlerin etiketlenmesinde lamine termal etiketin kullanılması daha güvenli olacaktır.

lamine-termal-etiketler

Genel olarak gıda sektöründe kullanılan bu etiket türü, lojistik, tekstil, sağlık sektörü gibi farklı alanlarda da yoğun olarak tercih edilmektedir. Bu etiketin piyasada bulunan belirli ölçü ve ebatları vardır. Ancak kullanılacak alan, istenilen kalite ve ölçü, kullanım süresi gibi hususlar dikkate alınarak farklı biçimlerde de üretimi yapılabilir.

Online Sanal Fal Baktırma Siteleri

Batıl inanışlar ve fallar çoğu toplumda kabul edilen sosyo-kültürel inanış biçimleridir. Fal baktırmak bireylerin doğaüstü ve bilinmeze olan ihtiyacı sonucu ortaya çıkmıştır. Toplumun değer sistemleri, inanışları, adetleri falın dayanak noktası olarak kabul edilmektedir. Türk toplumunda müslümanlığın kabulünden önceki dönemlerde ok, yay, çeşitli hayvan kemikleri yoluyla fal bakılmaktaydı. Zaman içerisinde tarot falı, yıldız falı, kahve falı gibi değişik fal çeşitleri ortaya çıkmıştır, Kahve falı baktırmak Türk toplumunda bilinen en eski fal yöntemlerinden biridir.

online fal bakma siteleri

İnternetin yaygınlaşmasıyla fala bakma yöntemleri değişim göstermiş, çağın gereklerine uygun hale gelmiştir. Resimle fal baktırmak modern zaman bireylerinin internet üzerinde geçirdiği sürenin artmasıyla ortaya çıkan fal metodlarından biridir. Falın algılanma biçimi kişinin bağlı olduğu sınıf yapısına göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak ‘fala inanma falsız da kalma’ inanışı geçerli olmaktadır. Falın birleştiricilik özelliği statü gözetmeksizin her sınıftan insanı aynı potada buluşturmaktadır.

online-fal-bakma-siteleri

Geleneksel fal baktırma yöntemleri geçerliliğini korusa da internet fal dünyasına yeni yöntemler kazandırmıştır. Kimileri ücretsiz fal hizmeti sunan hizmetleri tercih ederken kimileri de gerçek fal baktırmak bedava olmaz diyerek fal için para ödemeyi tercih etmektedir. Fal baktırmak için İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna gitmekten imtina etmeyenler olduğu gibi arama çubuğuna gerçek fal baktır 2015 yazarak tek tuşla oturduğu yerden fal baktırmayı tercih edenlerin olması geleneksel ve modern fal yöntemlerinin aynı zamanda varlığını sürdürmesine imkan sağlamıştır.
Falın doğuşunun insanlık tarihi kadar eski olması nedeniyle geleceğe ve bilinmeyene duyulan merakın son bulmayacağı söylenebilir. Bireylerin fala duyduğu merak hayatın anlamını çözmeye çalışma çabasının sonucudur. Bilinmeyeni öğrenme arzusu farklı metodların doğuşuna neden olmuştur. Falın gelecekten haber verdiğine inanılsa da gerçeğin bir yere kadar bilinebileceği inanışı Türk toplumunda yaygındır. Fal baktırmak yüzyıllar boyunca insanoğlu için cazibesini kaybetmemiştir ve insanlığın son bulmasına kadar varlığını sürdüreceği de rahatlıkla söylenebilir.

Kahve Falı, Büyü ve Fal

İlkel çağlardan günümüzün modern zamanlarına kadar insanoğlu bilinmeyene her dem ilgi göstermiş ve bilinmezin çekiciliğinden etkilenmiştir. Geleceği öngörebilme insanlar açısından sosyal bir ihtiyaç olmuş hatta kimi toplumlarda karar verme aşamasında kehanetlerden yararlanılmıştır. Savaş zamanını belirlemede veya kıtlık, hastalık gibi olguların öngörülebilmesinde kahinlere başvurulmuştur.

kahve-fal-buyu

Fal, büyü vb. inanışlar toplumu etkileyen, karar verme mekanizmasında belirleyiciliği olan bir güç olmuştur. Türk toplumunda en çok rastlanan fal türlerinden biri de kahve falıdır. Kahve falında kahve telvesindeki sembollerin yorumlanması yoluyla geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulmaktadır, bilinmezliğe dair ipuçları verilmektedir. Teknolojinin hayatımıza nüfuz etmesiyle kahve falına bakma yöntemleri değişikliğe uğramıştır. Artık insanlar geleceği bilme merakını resimli sanal kahve falı baktırarak da giderebilmektedir. İçilen kahve fincanının fotoğrafı çekilerek zaman veya mekan kısıtı olmadan fal baktırılabilmektedir.

kahve-fali-buyu-fal

Kahve içmek Türk toplumunun geleneksel ritüellerinden biridir. Arkadaş veya akraba sohbetlerinin vazgeçilmez içeceğidir aynı zamanda bir iletişim aracı haline gelmiştir. Kahvenin Türk kültürünün önemli bir parçası olması nedeniyle kahve falı en kolay ulaşılabilen fal yöntemidir. Fal baktıran kişiler arkadaş çevresinden duyduklarıyla ya da internet yoluyla fal bakan kişiye ulaşma yolunu tercih etmektedir. İnternet üzerinde paralı sanal kahve falı baktırmak mümkün olduğu gibi bu işin ücretsiz yapıldığı mecralar da bulunmaktadır.

Türk toplumunda fal alışkanlık halini almış bir davranış şekli veya kültürel bir olgu olarak kabul edilmektedir. Eski nesil geleneksel bir şekilde yüz yüze kahve falı baktırmayı yeğlerken genç nesil online kahve falı baktırmayı tercih etmektedir. Fal aynı zamanda bir kazanç kapısı haline gelmiştir. İnsanların fal için para ödemeye hazır olması fal baktırmanın gittikçe büyüyen bir sektör olmasına olanak sağlamıştır. Fal baktırmak çoğu insan için bir çeşit psikolojik terapi haline gelmiştir. Gelecekten güzel haberler duyma ihtiyacı parayla fal baktırmanın yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ticari bir olgu haline gelse de fal baktırmanın insanlar üzerindeki sosyal ve kültürel etkisi aynı biçimde devam etmektedir.

CMT MT8000 El Terminali Özellikleri

Günümüzde teknolojilerin gelişmesi ile birlikte el terminalleri de büyük bir etki alanına sahip olmaya başlamıştır. İşletmeniz için mal kabul, sevkiyat ve sayım işlemlerinizi bu cihazlar ile verimli ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun yanında daha verimli bir iş süreci için çözümler sunan bu cihazlar iş akışınızı da olumlu yönde etkilemektedir. Bu sayede daha iyi bir sürece sahip olacaksınız. Performanslı ve şık tasarımı ile sayım işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştireniz mümkün olmaktadır. Kullanabilirlik açışından da ideal çözümler sunan bu cihaz sizler her kullanıcıya hitap eden bir yapıda olmaktadır. Microsoft tabanlı işletim sistemi ile performanslı bir yapıya sahip olmaktadır.

cmt-mt8000-el-terminali-ozellikleri

Kolay bir kullanım sahip olan cihazda 256 MB ram ve 1 GB rom bulunmaktadır. Micro SD desteğide bulunan cihazda 3G,Wifi,A-GPS gibi desteklemelerde bulunmaktadır. Cihazda bunların yanından Bluetooth, Scanner, ve 5 MP bir kamera bulunmaktadır. Bu sayede saha araştırmaları daha kaliteli bir şekilde olmaktadır. Cihaz 1D ve 2D barkotları da sorunsuz ve hızlı bir şekilde okumaktadır. 250 gr. Ağırlığında olan bu cihazda estetikle performansın birleşimini görebilirsiniz. Kolay kullanılabilir yapısı ile her kullanıcıya hitap etmektedir. Kullanım kolay olduğundan iş süreçleri de daha verimli olacaktır.

cmt-mt8000-el-terminali

1.5 metre yüksekten betona düştüğü durumlarda bile herhangi bir sorun oluşmamaktadır. Buda gönül rahatlığı ile her ortamda çalışma yapmanızı sağlamaktadır. -20 den 55 dereceye kadar tüm sıcaklık değerlerinde sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışan cihaz dayanıklı bir yapıda olduğunu kanıtlamıştır. İşlemleriniz hiçbir şekilde aksamadan en verimli bir şekilde yapılması için dış etkenlerden kolay kolay etkilenmemektedir. İşletmeniz için en ideal çözümler bu cihazla mümkün olacaktır.

CMT T10 Etiket Sarıcı Aparat

Verimli iş süreçleri işletmede ki her öğeyi etkilemektedir. Hız ve verim aynı anda kullanıldığı zaman başarı elde edilecektir. Daha iyi bir süreç içinde bu unsurların kullanılması için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekipmanlar sayesinde çok daha iyi süreçlerle birlikte daha iyi bir sonuç alınacaktır. İşletmede ki zamandan tasarruf edilip bunun yanında maddi açıdan da tasarruf etmek büyük fayda sağlayacaktır. Bunun içinde çözümler sunan yapılardan birisi de etiket sarıcılar olmaktadır. Etiket sarıcıların güçlü ve estetik yönleri ile beraber hız ve verim aynı anda mümkün olacaktır. Bu da ihtiyacınız olan şeyi size verecektir.

cmt-t10-etiket-sarici

Etiket sarıcı makineleri yapıları itibari ile farklı özelliklere ve boyutlara sahip olabilirler. Bu alanda mükemmel çözümler sunan T10 ise tasarım ve performansı aynı anda kullanmanızı sağlayacaktır. Fiziksel olarak özelliklerine bakıldığında 26,40,50 ve 76 mm gibi göbek çaplarına sahip olabilirler. Bu makine ile 12 cm’ye kadar her etiket sorunsuz bir şekilde sarılacaktır. Bunların yanında T10 yüksek hıza sahip olan barkot okuyucularla da uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu uyum sayesinde iş akışı zayıflamadan daha iyi bir şekilde yapılacaktır.

cmt-t10

CMT T10 özellikleri ile çeşitli bir yapıya sahip olmaktadır. Verimin sağlanması adına önemli özellikleri bünyesinde barındırır. Bu özelliklerden bir tanesi ise de otomatik hızlanma özelliği olmaktadır. Otomatik hızlanma özelliği sayesinde sarımlar gerek duyduğu hızlara ulaşabileceklerdir. Bunun yanında da gerginlikte bu yapı sayesinde ölçülerek sürekli sıkı bir şekilde sarımlar yapılacaktır. Mekanizma zamanla çalışarak gevşememesi için bu ölçümler çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Ölçümler sayesinde sarımlar sürekli sıkı olmaktadır. Etiketlere herhangi bir zarar gelmeyeceği gibi el ile temas edilmediğinde de deforme olma gibi durumlar söz konusu değildir.