Sektör genelde aynı iş kolunda ve ilişkili iş kollarında üretim yapan şirket veya firmaların oluşturduğu ekonomik bir alandır. Bu alanda üretilen ürünlerin üretimi ve pazarlanması, pazarlanmasından sonra verilmesi gereken teknik destek ve servis hizmetinin de verilmesi sağlanabilir. Tüm ilişkili hizmet ve üretim süreçlerini aynı iş kolundaki veya aynı ürünün üretimi ile ilgili gelişen ve sonuçlana ekonomik etkinliklere dahil edebiliriz.

 Sektör Ve Ekonomi Farklı Şeyler Midir?Sektör Alanı Daha Fazla Geliştirilebilir Mi ?

Sektör ve ekonomi aynı şeyler değildir. Sektör ekonominin bir dinamiği veya çarkıdır. Tek başına bir ürün bazlı sektörün tek başına bütün bir ekonomiyi temsil etmesi mümkün değildir. Bu nedenle bir ülkede veya şehirde oluşan ekonomi o ülke veya şehirdeki tüm ekonomik etkinliklerin varlığı ile açıklanabilecek durumdur. Ekonomi, ifade edildiği yerdeki tüm ekonomik hareket ve etkinliklerden oluşan ve bu anlamda var olan bütün sektörlerin kapsadığı bir kavramdır.

Sektör Alanı Daha Fazla Geliştirilebilir Mi?

Sektör alanının daha fazla geliştirilmesi mümkündür. Üretilen herhangi bir ürün veya verilen herhangi bir hizmetin ilk ortaya çıktığı gün ki gibi belirli alanlar içinde sınırlı kalması mümkün değildir. Birçok alanla ilişkili bir hizmet veya ürün haline getirilemeyecek ürün veya hizmet bulunmamaktadır. Ancak bu ürün veya hizmetin alanını geliştirmek için irtibatlı sektör veya potansiyel müşteri grup veya kitlesini iyi tahlil etmek ve bu kitleye ürünü veya hizmeti pazarlamanın ve satın aldırmanın yollarını iyi tespit etmiş olmak gerekir.

Örneğin kalem kullanmayan bir iş yerinde kaleme farklı bir fonksiyon kazandırarak ya da ek bir aparat ekleyerek, farklı bir özellik geliştirerek kalem kullanmayan iş yerine satılması mümkündür. Tüm ürünler ve hizmetler için bu geçerlidir. Sektör alanın gelişmesi satılan ürünün de geliştirilmesi ile alakalı bir süreçtir.

Sektör Alanı Daha Fazla Geliştirilebilir Mi ?